De wetgeving

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor begraafplaatsen, lijkbezorging en crematoria. Sinds 16 januari 2004 is een nieuw decreet van kracht dat de federale wetgeving vervangt. De omzendbrief van maart 2006 verduidelijkt één en ander. De documenten vindt u hieronder.

 

Verder linken we u ook graag door naar andere belangrijke besluiten die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd.