Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /data/sites/web/havicrembe/www/wp-content/plugins/cesis_cp/include/cesis_cp.php on line 192

Raad van bestuur Havicrem

Binnen het bestuur van Havicrem -de intergemeentelijke vereniging- zijn de 26 gemeentelijke vennoten aan zet. Op de algemene vergadering, waarop alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, worden de grote lijnen uitgezet. Halfjaarlijks houdt deze algemene vergadering de vinger aan de pols. Het budget, de jaarrekening, het jaarverslag, het beleids- en jaaractieplan worden aan deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

De raad van bestuur staat in voor het strategisch beleid en de opvolging van alle belangrijke activiteiten en projecten van de intergemeentelijke vereniging. Sinds eind maart 2019 telt deze raad van bestuur 14 effectieve leden en 3 leden met raadgevende stem. De bestuurders zijn afgevaardigd vanuit de gemeentebesturen.  De raad van bestuur wordt aangesteld voor de duur van 6 jaar en wordt gemiddeld 9 keer per jaar samengeroepen.

De leden van de raad van bestuur stellen hun competenties ter beschikking van de werking van de intergemeentelijke vereniging. Zij dragen bij aan de verdere uitbouw van Havicrem en bewaken de reputatie van de vereniging. Zij rapporteren minstens halfjaarlijks aan de gemeenteraden van de 26 gemeentelijke vennoten.

Samenstelling

Voorzitter
Johan De Rop, Asse

Ondervoorzitter
Albert Beerens, Opwijk

Stemgerechtigde bestuurders
Bram Bronselaer, Liedekerke
Patrick Hanon, Machelen
Brigitte Janssens, Grimbergen
Ann Lovato, Lennik
Marleen Merckaert, Galmaarden
Nora Mouallali, Vilvoorde
Jill Rollier, Affligem
Alexis Rons, Dilbeek
Jo Timmermans, Roosdaal
Hilde Van Craenenbroeck, Zaventem
Gerda Van den Brande, Meise
Ilse Van de Velde, Zemst

Leden met raadgevende stem
Kathleen D’Herde, Sint-Pieters-Leeuw
Karima Mokhtar, Grimbergen
Elke Zelderloo, Dilbeek

Deskundigen
Danny Bruggeman uit Machelen
Trui Olbrechts uit Grimbergen
Anne Sobrie uit Sint-Genesius-Rode

Secretaris
Bert Carleer, directeur Havicrem – crematorium Daelhof

Documenten

Code van goed bestuur
Een code van goed bestuur, aangenomen door de algemene vergadering op 19 juni 2019, legt duidelijke afspraken vast over de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur. Bekijk het document via de knop hieronder.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur regelt de werking van de raad van bestuur en de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van bestuur, de (onder)voorzitter en de directie. Bekijk het document via de knop hieronder.