Statuten

De Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Halle-Vilvoorde, in het kort HAVICREM, wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Het is een opdrachthoudende vereniging die haar bevoegdheden put uit de regelgeving betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Havicrem werd opgericht bij onderhandse akte de dato 10 juni 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003.

De vereniging werd opgericht voor een termijn van 18 jaar en verlengd met een nieuwe termijn van 14 jaar, die inging op tien juni 2021 en verstrijkt op tien juni 2035.

De statuten van de vereniging werden voor het laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023.