Visie en beleid Havicrem

Havicrem wil door zijn beleid verder uitgroeien tot een slagvaardige, toekomstgerichte, waardegedreven en efficiënt beheerde organisatie die zich verzekerd weet van voldoende middelen om haar maatschappelijke taak als openbare, opdrachthoudende vereniging op een ethische manier te kunnen vervullen.

Vanuit dit streven staat de intergemeentelijke vereniging komende jaren voor 2 grote uitdagingen: ons verzekeren van een break-even exploitatie waardoor we onze maatschappelijke taak kunnen blijven vervullen en het (voortdurend) verbeteren van de interne organisatie zodat efficiënt en servicegericht kan worden gewerkt.

Om onze maatschappelijke opdracht te vervullen, zal toekomstgericht worden ingezet op

  • een goede klantenrelatie en service naar de ondernemers;
  • een volwaardig en kwaliteitsvol aanbod aan diensten dat beantwoordt aan de huidige en nieuwe behoeften van de afscheidnemende;
  • het bevorderen van een grotere naamsbekendheid en een positief imago naar de ondernemers en het brede publiek;
  • een correcte, sociaal verantwoorde prijzenpolitiek die ons van voldoende inkomsten verzekert maar evenzeer garandeert dat onze diensten voor iedereen betaalbaar en financiële toegankelijk blijven.

Waarden en principes

Als actor en schakel in het uitvaartproces maar evenzeer als overheidsorganisatie wil Havicrem haar waarden en principes nooit uit het oog te verliezen. Sereniteit, integriteit, transparantie, vertrouwen, engagement, betrokkenheid, non-discriminatie, gelijkheid en duurzaamheid zijn waarden die weerspiegeld worden in het strategisch beleid en dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie.

Een partnerschap met de lokale vennoten

Havicrem is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging. Deze rechtsvorm kenmerkt zich door een beheersoverdracht waardoor de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen om opdrachten (crematies, het ter beschikking stellen van neutrale afscheidsruimten voor plechtigheden, het aanbieden van rouwmaaltijden) waarvoor ze de beheersoverdracht deden, zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. Om deze reden wil Havicrem in haar rol als opdrachthoudende vereniging een goed partnerschap uitbouwen met haar gemeentelijke vennoten die de belangrijkste stakeholder of belanghebbende van de organisatie zijn.

Klacht tegen beleidsbeslissingen?

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, hierin bijgestaan door het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) staat als toezichthoudende overheid in voor het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke verenigingen. De minister kan beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op onderstaande link kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer